BM CLEAN Robert BÖHMER
Záruka žiarivej èistoty
 
Ponuka služieb - Objednávka    
 Nasledujúci objednávkový formulár nie je záväzným pre obe strany, ale pomáha nám stanovi presne a rýchlo podobu èistiaceho a upratovacieho programu. Vami uvedené informácie nebudú poskytnuté tretej strane a ani nebudú inak zneužité.
1. Periodicita prác:
Mám záujem o:
2. Metráž a typ oblasti èistenia:
                 metráž                                       oblas èistenia
3.Vaše kontaktné údaje:
kontaktná osoba:
email:
tel:
4. Doplnkové údaje
Ak si prajete prida akeko¾vek doplnkové informácie použite prosím nasledujúce pole.
5.Odoslanie objednávky


 
BM CLEAN - Robert Böhmer 2004-2006