BM CLEAN Robert BÖHMER
Záruka žiarivej èistoty
 
Základná ponuka našich služieb     
Základnú ponuku našich služieb predstavuje:

 • pravidelné upratovanie administratívnych budov, hotelov, ...
 • pravidelné upratovanie bytových a nebytových priestorov
 • pravidelné upratovanie a čistenie priemyselných objektov vrátane čistenia
 • technologických zariadení, konštrukcií
 • umývanie okien, výkladov a iných sklenených plôch
 • výškové umývanie presklenných častí budov, fasád
 • čistenie po maliarskych, stavebných a rekonštrukčných prácach
 • tepovanie kobercov a napúšťanie podláh (polymerizácia)
 • kryštalizácia kameňa
 • letná a zimná údržba vonkajších priestorov
 • ďalšie špeciálne práce podľa individuálnej požiadavky zákazníka

Vzhľadom na skúsenosti našich pracovníkov firmy, ktoré nadväzujú na poznatky získané zo spolupráce s nemeckou spoločnosťou pôsobiacou takmer v celej Európe, môžeme zaručiť vysokú profesionálnu úroveň a kvalitu našich služieb.
Naši zamestnanci pracujú s najmodernejšou technikou firiem COLUMBUS, CONTECON, KÄRCHER, GANSOW, HENKEL,Floorpul a ďalších.

Základný sortiment používaných čistiacich výrobkov predstavujú nemecké výrobky firmy Henkel, ktoré spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia a ochrany životného prostredia. Sú biodegradabilné a schválené hlavným hygienikom Slovenskej republiky. Doplnkové čistiace a dezinfekčné prostriedky tvorí sortiment výrobkov renomovaných firiem HENKEL, TANA, BANCHEM a ďalších. Jednotlivé výrobky sa aplikujú adekvátne podľa druhu povrchu a charakteru prostredia, pričom sa vždy snažíme rešpektovať individuálne želania svojich zákazníkov.

Všetky činnosti súvisiace so zabezpečením nerušeného priebehu procesu poskytovania služieb v objekte zákazníka koordinuje objektový vedúci, ktorý zároveň kontroluje dodržiavanie harmonogramu čistiacich prác v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Objektový vedúci je v neustálom kontakte so zákazníkom, aby bolo možné pružne reagovať na všetky individuálne požiadavky zákazníka.


V prípade, že sa rozhodnete využiť naše upratovacie služby, budeme sa snažiť neustále Vás presviedčať o našej spoľahlivosti a poskytovať služby k Vašej plnej spokojnosti. Cieľom celého nášho snaženia je na prvom mieste spokojný zákazník a žiarivá čistota
BM CLEAN - Robert Böhmer 2004-2006