BM CLEAN Robert BÖHMER
Záruka žiarivej èistoty
 
Ponuka služieb - Mimoriadne práce    
 • Nevýrobná sféra :
  • tepovanie kobercov a èalúneného nábytku
  • umývanie okien a sklených výkladov aj výškové
  • napúšanie podláh polymérmi
  • kryštalizácia podláh
  • upratovacie práce po maliaroch
  • generálne upratovanie po stavebných prácach

 • Výrobná sféra :

  • umývanie podláh vo výrobných halách a skladových priestoroch, odstránenie mastnôt, starých nánosov špiny, odstránenie mechanických neèistôt
  • umývanie svetlíkov vo výrobných halách
  • umývanie a èistenie rozvodov médií ( rozvodov elekt. energie, pary, vzduchu ...)
  • èistenie nosníkov vo výrobných halách
  • èistenie pracovných plošín, schod횝 a žeriavových dráh
  • odsávanie prachu aj z výbušného prostredia z výrobných priestorov
  • èistenie zariadení zneèistených od rôznych materiálov používaných pri pracovných technológiách ( farba, sadze, vápenné postreky a pod.)
  • vnútorné a vonkajšie èistenie skladových zásobníkov
  • èistenie fasád domov
  • natieranie nosníkov, schod횝 a plošín vo výrobných halách
  • ïalšie špeciálne práce vo výrobnej sfére pod¾a požiadaviek zákazníka
BM CLEAN - Robert Böhmer 2004-2006